Formularz dodawania opinii

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym udostępnienie tych danych podmiotom trzecim – pracodawcom zagranicznym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. z dnia 25 listopada 2015 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Zostałem poinformowany iż: (a) administratorem moich danych osobowych jest Bresland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, (c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, (d) dane osobowe podaję dobrowolnie, jednak podanie danych kontaktowych i danych związanych bezpośrednio z procesem rekrutacji (wymagane uprawnienia, wymagane doświadczenie oraz umiejętności) jest niezbędne, celem uwzględnienia mojej osoby w tym procesie.

Kindergeld dla kierowcy w Niemczech

Kindergeld dla kierowcy w Niemczech

Kindergeld, czyli świadczenie rodzinne, do którego pobierania uprawniony jest  każdy pracujący w Niemczech Polak. Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse).

Dodatek należy się każdemu, kto ma na swoim utrzymaniu dzieci do ukończenia ich 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują, bez względu na miejsce ich zameldowania.

Wnioskodawcą może być osoba, która posiada zameldowanie na terenie Niemiec i korzysta z niego, prowadzi działalność gospodarczą (Gewerbe) lub pracuje legalnie jako osoba zatrudniona (także na tak zwanych „polskich kontraktach”), która składki na ubezpieczenie miała odprowadzane w Niemczech oraz gdy rozlicza się z podatków w Niemieckim Urzędzie Skarbowym (Finanzamt).

Wszystkie wymagane dokumenty należy skompletować i złożyć w odpowiednim oddziale Familienkasse, do którego przynależy nasz pracodawca. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony urzędu. Kliknij. Więcej na temat dokumentów przeczytać można tutaj pod pytaniem „Kiedy należy mi się Kindergeld? Jakie dokumenty są potrzebne do ich uzyskania?”

Czas rozpatrywania wniosku wynosi od 2 do 6 miesięcy i jest ściśle uzależniony od porozumienia urzędu z wnioskującym i urzędami w Polsce. Starając się o Kindergeld musimy cały czas monitorować sprawę.

Co powinien wiedzieć kierowca

Często kierowcy nie mogą spełnić jednego z warunków otrzymania świadczenia jakim jest meldunek. Ciągłe bycie w trasie uniemożliwia pobyt w jednym miejscu na terenie Niemiec. Wcześniej polscy kierowcy pracujący w niemieckich firmach transportowych należeli do uprzywilejowanej grupy, dla której meldunek nie był konieczny. Po zmianach, które zaszły, coraz częściej wnioski są odrzucane. By tego uniknąć najlepiej jest:

  • postarać się o tymczasowe zameldowanie na terenie Niemiec.
  • wstrzymać się z wnioskiem o Kindergeld do momentu rozliczenia podatku w Niemczech (jeżeli nie mamy możliwości meldunku).
  • zabezpieczyć się dokumentem od pracodawcy poświadczającym pobyt na terenie Niemiec powyżej 183 dni.
  • unikać składania wniosku zaraz po rozpoczęciu pracy w Niemczech. Świadczenie przysługuje osobom o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Niemczech, a trudno będzie udowodnić ten fakt osobie, która dopiero rozpoczęła pracę w kraju (dotyczy to również osób z meldunkiem).

Na co należy uważać po otrzymaniu świadczenia

Kiedy otrzymamy pozytywną decyzję z Familienkasse, zasiłek na dziecko będzie nam przysługiwał i spływał co miesiąc na konto. Należy jednak być czujnym i monitorować sprawę, by świadczenia nie zostały nam cofnięte.

  1. Zapoznaj się z treścią decyzji – okres za jaki zostało naliczone świadczenie i na jak długo zostało przyznane.
  2. Upewnij się czy nie zostały wspomniane daty, których trzeba pilnować – np. termin dosłania określonych dokumentów.
  3. Nie zapomnij poinformować urzędu o zmianach wpływających na świadczenie – np. zmianie pracodawcy, miejsca zameldowania, przyznaniu świadczenia na dzieci w Polsce lub ukończenia bądź zmian w edukacji dziecka.
  4. Pilnuj korespondencji i terminów – możesz zostać poproszony o dosłanie określonych dokumentów lub ankiety, która jest wysyłana przynajmniej raz do roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku Familienkasse może wstrzymać wypłatę Kindergeld lub zażądać zwrotu wypłaconego wcześniej świadczenia.

Otrzymanie negatywnej decyzji

W przypadku kiedy otrzymamy odmowę wypłaty świadczeń, mamy możliwość odwołania się od tej decyzji w ciągu 30 dni. Należy zweryfikować powód, przez który zostaliśmy odrzuceni i dopełnić formalności, by odwołanie było zasadne (zebrać dodatkowe dokumenty poświadczające, że Kindergeld nam się należy lub uzupełnić brakujące formularze). Jeżeli przekroczymy termin odwołania i decyzja się uprawomocni, możemy złożyć wniosek jeszcze raz. W tym wypadku nie zostanie nam przyznane świadczenie wsteczne za okres z poprzedniego wnioskowania.

Zmiany w nowym roku

Rok 2018 wniesie ze sobą kilka zmian dla świadczeń rodzinnych:

  • Skróci się okres oczekiwania na decyzję przyznania świadczenia. Będzie to na niekorzyść osób, które od lat pracują w Niemczech, ale jeszcze nie starały się o Kindergeld. Wcześniej okres rozpatrywania wstecz wynosił 4 lata. Osoba, której przyznano zasiłek, dostawała wyrównanie za ten okres, a więc dosyć sporą kwotę. W 2018 roku okres rozpatrywania wstecz będzie 6-cio miesięczny. Warto więc zastanowić się nad złożeniem wniosku jeszcze w tym roku, jeżeli pracujemy za granicą dłużej niż 6 miesięcy.
  • Kwota świadczenia wzrośnie o 2€ miesięcznie na każde dziecko. Będzie wynosiła teraz 194€ na pierwsze i drugie dziecko, 200€ na trzecie dziecko, 225€ na każde kolejne. Kwota automatycznie wzrośnie także dla osób, którym Kindergeld został już przyznany.

Polub nas na Facebooku

Zapisz się do newslettera

Dopisz się do naszej listy subskrybcyjnej i otrzymuj powiadomienia o atrakcyjnych ofertach pracy, najnowszych artykułach prosto na swoją skrzynkę e-mail.

[FM_form id=”1″]