Jak wygląda proces rekrutacji kierowcy w państwa firmie?

APLIKACJA – Skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie, aby otrzymać informacje dotyczące aktualnych ofert pracy. Dział rekrutacji sprawdzi Twój poziom znajomości języka niemieckiego lub angielskiego, będziesz mógł sprecyzować swoje wymagania dotyczące pracy w Niemczech.

DOBÓR ODPOWIEDNIEJ OFERTY – W oparciu o udzielone informacje, a także na podstawie znajomości języków obcych, dział rekrutacji dobierze dla Ciebie odpowiednie oferty, o których poinformuje Cię podczas rozmowy telefonicznej lub osobistej, a także zostaną one przesłane na Twój adres mailowy.

DECYZJA – Kiedy wybierzesz odpowiadającą Ci ofertę pracy, aby móc zaprezentować Twoją kandydaturę niemieckiemu pracodawcy, prześlij nam swoje CV. Dołącz także zdjęcia aktualnych dokumentów uprawniających Cię do wykonywania zawodu, tj. karty kierowcy, prawa jazdy oraz dodatkowych uprawnień, jeśli takie posiadasz. Konieczne jest również zdjęcie paszportu lub dowodu osobistego, który zezwala na podróż i przebywanie poza granicami kraju.

KONTAKT Z PRACODAWCĄ – dokumenty tłumaczymy na język niemiecki i prezentujemy Twojemu przyszłemu pracodawcy. Osoba zatrudniająca ma 3 dni robocze na kontakt z Tobą w celu ustalenia dogodnego terminu rozpoczęcia pracy. Możesz zostać poproszony o przywiezienie dodatkowych dokumentów, na przykład aktu ślubu, aktu urodzenia dzieci, niemieckiego numeru podatkowego, karty ubezpieczenia zdrowotnego (jeśli już pracowałeś w Niemczech). Pomoże to w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z umową o pracę, ubezpieczeniu pracownika, a także przypisaniu odpowiedniej klasy podatkowej.

PODPISANIE UMOWY POŚREDNICTWA PRACY – po potwierdzeniu daty rozpoczęcia pracy prześlemy Ci umowę pośrednictwa pracy. Jako certyfikowana agencja musimy podpisać ją z każdym wyjeżdżającym z nami do pracy kierowcą. Znajdziesz w niej jeszcze raz szczegółową ofertę pracy, na którą się zdecydowałeś, a także wszystkie dane dotyczące Twojego pracodawcy. Ważne jest, aby odesłać nam ją podpisaną jeszcze przed wyjazdem do pracy.

ROZPOCZĘCIE PRACY W NIEMCZECH – Wyjeżdżasz do Niemiec na ustalony i potwierdzony termin. Chcemy, żebyś czuł się dobrze w nowym miejscu pracy, pozostajemy więc z Tobą w stałym kontakcie. Zawsze możesz liczyć na nasze wsparcie. Naszym celem jest zadowolenie kierowcy.

Dlaczego jest mi potrzebna znajomość języka niemieckiego, skoro przy rozładunku do tej pory dogadywałem się w innych językach?

Niemiecka firma transportowa określa wymagania językowe wobec przyszłego pracownika. Jeżeli zarówno szef jak i dyspozytorzy nie posługują się innym językiem niż język niemiecki, nie będą w stanie komunikować się z kierowcą mówiącym po polsku. W trakcie rekrutacji pracodawca kontaktuje się z przyszłym pracownikiem. Musisz porozmawiać z nim o warunkach pracy. Dzięki dobrej znajomości języka niemieckiego będziesz w stanie zrozumieć umowę, którą podpisujesz oraz unikniesz codziennych problemów związanych z niezrozumieniem.

Czy mogę poprawić swój język niemiecki i odezwać się do Państwa w późniejszym czasie?

Oczywiście! Oferujemy pomoc językową dla osób chętnych do nauki.

Czy uprawnienia ADR są konieczne do pracy w Niemczech?

Zależy to od indywidualnego zapotrzebowania pracodawców. Jakkolwiek zawsze warto jest mieć wyrobione dodatkowe uprawnienia, są postrzegane jako dodatkowy atut.

Której klasie podatkowej odpowiadam?

Za przydział do klasy podatkowej odpowiada niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt). Klasyfikacja uzależniona jest w głównej mierze od Twojego stanu cywilnego.

Klasa podatkowa I – osoby niezamężne, rozwiedzione, pozostające w separacji, zamężne (których małżonek przebywa poza EU), owdowiałe (dwa lata po śmierci małżonka).

Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 945€

Klasa podatkowa II – osoby samodzielnie wychowujące dziecko (minimum jedno), na które dostają zasiłek rodzinny lub kwotę wolną od podatku ze względu na posiadanie dzieci.

Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 1.077€

Klasa podatkowa III – osoby zamężne, jeżeli małżonek nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę lub nie należy do V klasy podatkowej; których małżonek przebywa w kraju EU, osoby owdowiałe w rok po śmierci małżonka.

Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 1.788€.

Klasa podatkowa IV – osoby zamężne, małżonkowie mieszkający razem, jeżeli jeden z małżonków jest pracownikiem i przynależy do klasy IV.

Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 945€.

Klasa podatkowa V – osoby zamężne, jeżeli współmałżonek jest rozliczany wg. klasy podatkowej III.

Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 105 euro.

Klasa podatkowa VI – osoby wolne lub zamężne, będące w stosunku pracy, kiedy nie są w stanie przedłożyć karty podatkowej lub zaświadczenia z urzędu skarbowego za dany rok.

Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 0€.

Ile będzie wynosiła moja płaca na rękę?

To zależy bezpośrednio od klasy podatkowej, do której jesteś zakwalifikowany.

Kwotę netto można sprawdzić w kalkulatorze wynagrodzeń brutto/netto.

Kiedy należy mi się Kindergeld? Jakie dokumenty są potrzebne do ich uzyskania?

Kto może ubiegać się o Kindergeld?

Zasiłek na dzieci przyznawany jest przez Niemiecka Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). Przyznawany jest nie tylko na dzieci przebywające w Niemczech, ale także na te mieszkające w Polsce, do ukończenia ich 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują. Zasiłek można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli tylko należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Wnioskodawca przede wszystkim musi mieć nieograniczony obowiązek podatkowy. Nawet jeśli osoba pracująca w Niemczech nie posiada zameldowania z dzieckiem, istnieje możliwość ubiegania się o Kindergeld – urząd rozpatruje takie sprawy indywidualnie.

Wnioskodawcą może być osoba, która posiada zameldowanie na terenie Niemiec i korzysta z niego, prowadzi działalność gospodarczą (Gewerbe) lub pracuje legalnie jako osoba zatrudniona (także na tak zwanych „polskich kontraktach”), która składki na ubezpieczenie miała odprowadzane w Niemczech oraz gdy rozlicza się z podatków w Niemieckim Urzędzie Skarbowym (Finanzamt).

Jaka jest wysokość Kindergeld?

2012-2014 2015 2016
Pierwsze dziecko 184 188 190
Drugie dziecko 184 188 190
Trzecie dziecko 190 194 196
Każde kolejne dziecko 215 219 221

 

Kindergeld jest wypłacany za każdy miesiąc pracy na terenie Niemiec, licząc od pierwszego pełnego miesiąca pracy. Urząd może jednorazowo wypłacić kwotę zasiłku za okres maksymalnie 6. miesięcy.

Jakie dokumenty wymagane są przez Familienkasse?

Aby ubiegać się o Kindergeld należy złożyć następujące dokumenty do Familienkasse:

Dla osoby pracującej w firmie niemieckiej:

  1. Kopia Lohnsteuerbescheinigung lub Abrechnung za każdy okres pracy wnioskodawcy na terenie Niemiec.
  2. W przypadku starania się o Kindergeld za bieżący okres: podbite i wypełnione przez pracodawcę zaświadczenie „Bescheinigung des Arbeitgebers” (kopia – wzór znajduje się komplecie formularzy) oraz wszystkie Abrechnungi, które wnioskodawca otrzymał do momentu ubiegania sie o KG (Abrechungi na bieżąco).
  3. Kopia unijnego aktu małżeństwa (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki), w przypadku rozwodników, decyzja sądowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
  4. Kopia unijnego aktu urodzenia dziecka (jeśli nie jest unijny – musi być tłumaczony na język niemiecki). W przypadku dzieci B,C,D,E,F – zupełny akt urodzenia z tłumaczeniem przysięgłym – kopia.
  5. W przypadku dzieci pełnoletnich (18-25 lat):
   • kopia Zaświadczenia o nauce w szkole lub wyższej uczelni, dla dziecka, gdy jest ono pełnoletnie– najlepiej na formie z Familienkasse (wypełnia i podbija szkoła/ uczelnia), ewentualnie na własnym druku uczelni – w tłumaczeniu na język niemiecki.
   • oświadczenie o ukończeniu pierwszego wykształcenia i pracy na formie z Familienkasse – w komplecie (wnioskodawca wypełnia dokument i wraz z dzieckiem musi podpisać się na dokumencie – po lewej podpis wnioskodawcy, po prawej dziecka pełnoletniego), uzupełnia się tam informacje, jakie wykształcenie zostało uzyskane, lub kiedy będzie uzyskane (tytuł naukowy, nazwa zawodu – w przypadku edukacji zawodowej) + dodatkowo od kiedy do kiedy dziecko pracowało (wszystkie okresy), nazwa i adres pracodawcy, ilość godzin tygodniowo, rodzaj zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa o pracę, umowa o dzieło, praca sezonowa, pomocnik).
  6. Zaświadczenia o stanie rodziny – wspólnym meldunku całej rodziny, najlepiej wnioskodawcy z dziećmi (z Urzędu Miasta i Gminy) na druku Familienkasse. Warunkiem uzyskania KG jest miedzy innymi to, że wnioskodawca powinien być zameldowany z dziećmi! Jeśli ma inny meldunek niż dzieci i opiekunka, wówczas opiekun nie może wystąpić jako wnioskodawca. Można jednak próbować ubiegać się o KG dla osób pracujących w Niemczech, które nie są zameldowane z dzieckiem, wtedy osoba pracująca pozostaje wnioskodawcą.
  7. Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem) zarówno klienta jak i opiekuna dziecka.
  8. Kopia decyzji o niepobieraniu zasiłku w innych państwach UE (w tym Polski – z MOPS/GOPS) bądź potwierdzenie okresu czasu, w jakim było pobierane świadczenie i wysokość pobieranych świadczeń. Poświadczenie z MOPSU/ROPSU/GOPSU o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku powinno być wystawiane zarówno na wnioskodawcę jak i opiekuna. Poświadczenie powinno być adekwatne do okresu pracy wnioskodawcy na terenie Niemiec, i jeśli świadczenia rodzinne były pobierane, wówczas powinna być zawarta miesięczna kwota wypłacana na każde dziecko z osobna. Dokument ten musi być tłumaczony przysięgle na język niemiecki.
  9. Kopia potwierdzenia meldunku lub zaświadczenia o pobycie stałym na terenie Niemiec – w przypadku braku – dokładny adres zamieszkania w Niemczech.
  10. Kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech jako najemca lub podnajemca – potwierdzająca, że klient uczestniczył w utrzymaniu tego mieszkania.
  11. Kopia potwierdzenia ubezpieczenia na terenie Niemiec (najlepiej kopia Sozialversicherungsausweis, albo kopia karty zdrowotnej).
  12. Dokładne informacje o zatrudnieniu opiekuna oraz kopie potwierdzających je dokumentów:
   • W przypadku, gdy opiekun był bezrobotny i pobierał zasiłek – kopia dokumentu z urzędu pracy o jego wysokości i okresie pobierania.
   • Jeśli był bezrobotny i nie pobierał zasiłku, a składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane były w Polsce, potrzebna jest kopia decyzji o braku prawa do zasiłku w Polsce z MOPSu – bardzo ważny dokument. Zdobycie tego dokumentu może wiązać się z koniecznością złożenia wniosku o zasiłek na dzieci w Polsce i uzyskanie odrzucenia tego wniosku z informacją o braku prawa do zasiłku).
   • Jeśli opiekun był ubezpieczony w KRUSie – potrzebna jest taka informacja.
   • Jeśli pobierał emeryturę/rentę – potrzebne daty pobierania zasiłku, daty od kiedy do kiedy pobierane było świadczenie i z jakiej instytucji (nazwa).
   • Jeśli przebywał/a na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/chorobowym – informacje z jakiej instytucji pobierane były pieniądze i na jaki okres.
   • W przypadku kiedy opiekun nadal się uczy i pobiera przykładowo stypendium socjalne – taka informacja również jest istotna.
  13. Podpisane formy z kompletu – wniosek, pełnomocnictwo, monit.
  14. W przypadku kiedy oboje opiekunów pracowało za granicą, a dzieci zostawały przykładowo pod opieka babci – postanowienie sądu o przyznaniu opieki prawnej nad dzieckiem/ lub też akt notarialny, że opieka nad małoletnimi powierzona została innej osobie (najlepiej pod tym samym meldunkiem). Jeśli czegoś takiego nie posiadają można spróbować w ten sposób, że osoba trzecia podpisze własnoręczne oświadczenie, ze od-do sprawowała prawną opiekę nad dziećmi (+ tłumaczenie) – wtedy potrzebne będzie również poświadczenie z MOPSU wydane na tę osobę, że nie pobierała/pobierała zasiłek na dzieci w PL. Wtedy ta osoba powinna współpodpisać wniosek i załączyć adekwatne dokumenty.
  15. W przypadku opieki nad dzieckiem przysposobionym – kopia decyzji z sadu rodzinnego o przekazaniu opieki + zupełny akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
  16. Kopia zaświadczenia o dochodach EU/EWR – nie musi być tłumaczone.

DOKUMENTY DO POBRANIA

~źródło: euro-tax.pl

Czy firma zapewnia dojazd do miejsca pracy?

Ani my, ani Twój przyszły pracodawca nie zapewniamy dojazdu do miejsc pracy. Kierowca sam odpowiada za zorganizowanie najwygodniejszego dla niego transportu i dojazd w ustalone miejsce o ustalonej z pracodawcą godzinie. Termin w dużej mierze zależy od preferencji pracownika.

Dlaczego muszę wysłać zdjęcia swoich dokumentów? Czy są one bezpieczne?

Dokumenty od kierowców potrzebne są tylko i wyłącznie dla potwierdzenia ich ważności. Dzięki temu mamy pewność, że pracownik będzie mógł bez przeszkód rozpocząć pracę, a pracodawca może rozpocząć już procedury zatrudnienia pracownika, dla usprawnienia i skrócenia czasu formalności trwających na miejscu, po przyjeździe do pracy. Dokumenty są odpowiednio zanonimizowane i usuwane z systemu na życzenie kierowcy.

Co to jest system pracy i jak to wygląda w praktyce?

System pracy został wprowadzony przez niemieckich pracodawców jako udogodnienie dla kierowców zza granicy. Większość osób, które pracują w Niemczech, na stałe mieszka w Polsce i nie ma możliwość powrotu do domu po zakończeniu tury. Pracując w systemie, kierowca ma tydzień wolnego na zjazd do domu i powrót do pracy.

Najpopularniejsze systemy:

2/1 – dwa przepracowane tygodnie i jeden tydzień wolnego. Następnie powrót do pracy na kolejne dwa tygodnie.

3/1 – analogicznie trzy tygodnie pracujące i jeden tydzień wolnego.

4/1 – cztery tygodnie pracujące i tydzień wolnego.

Praca bez systemu to praca na stałe. Najczęściej od poniedziałku do piątku. Najlepsza dla kierowców mieszkających na stałe w Niemczech.

Czy pracując w systemie należy mi się urlop?

Pracodawcy najczęściej rozliczają dni urlopowe na poczet systemu. Zazwyczaj na tydzień wolnego przydzielane są dwa dni płatnego urlopu. Dzięki temu wynagrodzenie kierowcy jest wyższe.

Co w takim razie z urlopem? Jest to kwestia do rozwiązania z pracodawcą. Wysyłani przez nas do pracy, którzy nawiązali długoterminową współpracę najczęściej dogadują się z pracodawcą i udaje im się wynegocjować dodatkowe dni urlopowe, dodatkowe dni bezpłatnego urlopu lub możliwość pominięcia jednego zjazdu w systemie, by przy następnym przedłużyć go o tydzień. Pracodawcy chętnie idą na rękę kierowcom, z którymi dobrze im się współpracuje.

Czy potrzebuję meldunek do rozpoczęcia pracy w Niemczech?

Aby rozpocząć pracę na terenie Niemiec, kierowca nie potrzebuje zameldowania.

Może ono być potrzebne dla innych urzędowych spraw, ale nie koliduje to z podjęciem pracy w Niemczech.

Czy do wypłaty będzie potrzebne mi niemieckie konto bankowe?

Nie jest konieczne posiadanie niemieckiego konta bankowego, by otrzymać wynagrodzenie. Pracodawca ma możliwość wysłać je na polski numer konta, kiedy podasz mu kod SWIFT/BIC.

Czy będę miał ubezpieczenie zdrowotne?

Niemiecki pracodawca ma obowiązek ubezpieczenia Cię. Na podstawie przedstawionych przez pracownika dokumentów może dokonać odpowiednich formalności.

Kierowca sam może zadecydować w jakiej kasie chorych chce być ubezpieczony. Polecamy DAK, ze względu na polskojęzycznych konsultantów, którzy są w stanie udzielić kierowcą stosownych informacji w sprawach związanych z ubezpieczeniem.

Polub nas na Facebooku

Zapisz się do newslettera

Dopisz się do naszej listy subskrybcyjnej i otrzymuj powiadomienia o atrakcyjnych ofertach pracy, najnowszych artykułach prosto na swoją skrzynkę e-mail.

[FM_form id=”1″]