Formularz dodawania opinii

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym udostępnienie tych danych podmiotom trzecim – pracodawcom zagranicznym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. z dnia 25 listopada 2015 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Zostałem poinformowany iż: (a) administratorem moich danych osobowych jest Bresland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, (c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, (d) dane osobowe podaję dobrowolnie, jednak podanie danych kontaktowych i danych związanych bezpośrednio z procesem rekrutacji (wymagane uprawnienia, wymagane doświadczenie oraz umiejętności) jest niezbędne, celem uwzględnienia mojej osoby w tym procesie.

Kontrola drogowa – jak się zachować?

Kontrola drogowa – jak się zachować?

W pracy każdego kierowcy zawodowego może dojść do sytuacji, kiedy zostanie on skontrolowany przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego. Jak zachować się w przypadku kontroli? Jakie są Twoje prawa i obowiązki? O czym musisz wiedzieć, aby uniknąć dotkliwych kar, które mogą być nałożone na Ciebie lub twojego pracodawcę?

 

Kontrola a obowiązki kierowcy

 

W razie kontroli, kierowca samochodu ciężarowego zobowiązany jest do udostępnienia policjantom lub inspektorom swojego pojazdu, okazania dokumentów i wszelkich nośników informacji, udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz umożliwienia sporządzenia kopii dokumentów, dokumentacji filmowe bądź fotograficznej. Pamiętaj, że w przypadku kontroli, jako kierowca reprezentujesz przewoźnika, czyli swojego pracodawcę. Choćby dlatego, powinieneś uczestniczyć w kontroli i interweniować w razie ewentualnych zastrzeżeń przy sporządzaniu protokołu. Masz też prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli nie zgodzisz się z jego treścią.

 

Okazanie dokumentacji

 

W razie kontroli, jesteś zobowiązany do okazania:

 

 • dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem,
 • karty kierowcy,
 • zapisów tachografu,
 • wypisu z licencji,
 • zezwolenia wymaganego w międzynarodowym transporcie drogowym,
 • świadectwa kierowcy,
 • certyfikatu dokumentującego spełnienie wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu,
 • dokumentów wymaganych przy przewozie ładunków niebezpiecznych (jeśli takie przewozisz),
 • zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (wielkogabarytowego, jeśli taki przewozisz),
 • dokumentów wymaganych przy przewozie zwierząt i odpadów (jeśli takie przewozisz).

 

Uprawnienia ITD

 

Uprawnienia policjantów i inspektorów ITD są bardzo szerokie. Mogą oni:

 

 • wejść do pojazdu, który prowadzisz,
 • sprawdzić całą dokumentację, wymienioną we wcześniejszym akapicie,
 • skontrolować tachograf,
 • sprawdzić system radiowy,
 • skontrolować masę, nacisk na oś i wymiary pojazdu,
 • wydać kierowcy polecenie opuszczenia pojazdu,
 • samodzielnie kierować kontrolowanym pojazdem, żeby sprawdzić jego stan techniczny,
 • wylegitymować kierowcę i inne osoby podróżujące pojazdem,
 • dokonać oględzin i zabezpieczenia dowodów,
 • sprawdzić rodzaj używanego paliwa,
 • przesłuchać świadków,
 • przeprowadzić badanie alkomatem.

 

Wykrycie nieprawidłowości

 

W przypadku wykrycia nieprawidłowości pracownik służb może:

 

 • zatrzymać prawo jazdy, karty kierowcę i dowód rejestracyjny pojazdu,
 • zakazać kierowania pojazdem osobie po zażyciu alkoholu,
 • zakazać kierowania pojazdem osobie bez wymaganych dokumentów,
 • zakazać kierowanie pojazdem, którego stan techniczny lub ładunek stanowią zagrożenie dla ludzi lub środowiska,
 • usunąć na koszt właściciela pojazd pozostawiony w miejscu zabronionym lub utrudniającym ruch,
 • nałożyć karę pieniężną podlegającą natychmiastowej egzekucji.

 

Polub nas na Facebooku

Zapisz się do newslettera

Dopisz się do naszej listy subskrybcyjnej i otrzymuj powiadomienia o atrakcyjnych ofertach pracy, najnowszych artykułach prosto na swoją skrzynkę e-mail.

[FM_form id=”1″]