Formularz dodawania opinii

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym udostępnienie tych danych podmiotom trzecim – pracodawcom zagranicznym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. z dnia 25 listopada 2015 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Zostałem poinformowany iż: (a) administratorem moich danych osobowych jest Bresland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, (c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, (d) dane osobowe podaję dobrowolnie, jednak podanie danych kontaktowych i danych związanych bezpośrednio z procesem rekrutacji (wymagane uprawnienia, wymagane doświadczenie oraz umiejętności) jest niezbędne, celem uwzględnienia mojej osoby w tym procesie.

Odnowienie prawa jazdy i karty kierowcy – wszystko, co musisz wiedzieć!

Odnowienie prawa jazdy i karty kierowcy – wszystko, co musisz wiedzieć!

Prawo jazdy, potwierdzające uprawnienia do prowadzenia pojazdów silnikowych oraz karta kierowcy, nazywana też kartą do tachografu, rejestrującego czas i przebieg jazdy, stanowią najważniejsze dokumenty każdego kierowcy zawodowego. Oba z nich niezbędne są do realizacji przewozów na drogach w kraju, jak i za granicą – w tym także w Niemczech. Wraz z upływem ważności prawa jazdy i karty kierowcy, konieczne jest ich odnowienie. Co musisz wiedzieć o całej procedurze? O tym poniżej!

Prawo jazdy i karta kierowcy – jak długo są ważne?

Do 19 stycznia 2013 roku terminowe prawo jazdy, otrzymywały wyłącznie osoby, których stan zdrowia nie pozwalał na wydanie bezterminowego dokumentu. Pozostałym kierowcom przysługiwał dokument bez daty ważności. Wraz ze zmianami w prawie, każdemu kierowcy ubiegającemu się o pozwolenie na prowadzenie pojazdów, nadawane jest ono na czas określony. Zmiana obejmuje jednak również osoby, które posiadają dokument bezterminowy. Najdłuższy termin ważności tego dokumentu wynosi obecnie maksymalnie do 15 lat i może być krótszy w przypadku kierowców z przeciwwskazaniami medycznymi, jak choćby duża wada wzroku.  Na okres 5 lat wydawane jest z kolei prawo jazdy kategorii C lub D. Ważność karty kierowcy również wynosi 5 lat, przy czym nie dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę. Wraz z upływem jego ważności, konieczne jest więc odnowienie obu dokumentów – tak, by miały one ten sam numer.

Ile czasu trwa odnowienie prawa jazdy i karty kierowcy?

Kierowcy, w przypadku których okres ważności dokumentów zbliża się niebezpiecznie do końca, powinni podjąć stosowne działania z niezbędnym wyprzedzeniem. Jeśli chodzi o prawo jazdy, zalecane jest rozpoczęcie całej procedury na około 2-3 tygodnie przed upływem terminu jego ważności. Samo wyrobienie nowego dokumentu trwa, w zależności od miejsca, od kilku dni do dwóch tygodni. Wniosek o odnowienie karty kierowcy można z kolei złożyć nie wcześniej niż na 60 i nie później niż na 15 dni przed upływem terminu jej ważności. Jeżeli kierowca złoży wniosek wcześniej – zostanie on z automatu odrzucony. Na nowy dokument, kierowcy przyjdzie poczekać do 30 dni roboczych. Odnowienie prawa jazdy i karty kierowcy odpowiednio wcześniej jest dla kierowców zawodowych kluczowe. Dzięki temu zachowają oni ciągłość uprawnień, wymaganych do wykonywania zawodu.

Jak wygląda procedura odnowienia dokumentów kierowcy?

Kierowcy zawodowi, o odnowienie prawa jazdy, starać się mogą w wydziale komunikacji właściwym dla zameldowania. W tym celu powinni oni złożyć osobiście stosowny wniosek o wydanie dokumentu. Konieczne jest okazanie: dowodu osobistego, kserokopii dotychczasowego prawa jazdy, badania lekarskiego (200 zł), 1 fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (ok. 20 zł) oraz dowodu wpłaty. Koszt samej wymiany dokumentu wynosi 100,50 zł. Wnioski o wydanie nowej karty kierowcy składać należy z kolei w Państwowe Wytwórni Papierów Wartościowych – drogą tradycyjną bądź elektroniczną, pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego. Stosowny wniosek, zawierać powinien fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, kserokopię prawa jazdy oraz dowód uiszczenia opłaty za kartę. Koszt nowej karty to 140 zł netto.

Składanie i odbiór dokumentów

Wniosek o wydanie nowego prawa jazdy, musi zostać wypełniony własnoręcznie przez jego posiadacza. Wyznaczony pełnomocnik może natomiast złożyć wniosek i odebrać nowy dokument w imieniu kierowcy. Istnieje możliwość otrzymywania wiadomości SMS bądź e-mail o gotowym do odbioru dokumencie. Aby skorzystać z tej usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu lub adres e-mail w składanym wniosku. Wniosek o wydanie nowej karty kierowcy, składać może wyłącznie sam zainteresowany. Nie może wyręczyć go w tym pracodawca, któremu przysługuje z kolei prawo do refundacji kosztów wyrobienia dokumentu. Status karty, dostarczanej wnioskodawcy Pocztą Polską, można sprawdzić pod tym adresem.

Polub nas na Facebooku

Zapisz się do newslettera

Dopisz się do naszej listy subskrybcyjnej i otrzymuj powiadomienia o atrakcyjnych ofertach pracy, najnowszych artykułach prosto na swoją skrzynkę e-mail.

[FM_form id=”1″]