Formularz dodawania opinii

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym udostępnienie tych danych podmiotom trzecim – pracodawcom zagranicznym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. z dnia 25 listopada 2015 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Zostałem poinformowany iż: (a) administratorem moich danych osobowych jest Bresland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, (c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, (d) dane osobowe podaję dobrowolnie, jednak podanie danych kontaktowych i danych związanych bezpośrednio z procesem rekrutacji (wymagane uprawnienia, wymagane doświadczenie oraz umiejętności) jest niezbędne, celem uwzględnienia mojej osoby w tym procesie.

Praca jako kierowca w Niemczech a podatki

Praca jako kierowca w Niemczech a podatki

Wyjeżdżasz pierwszy raz do pracy w Niemczech? Obowiązujący w tym kraju system podatkowy przyprawia Cię o zawrót głowy? Już nie musi – w odpowiedzi na potrzeby kierowców, przygotowaliśmy kompletny przewodnik po niemieckich klasach podatkowych. Zachęcamy do zapoznania się z nim!

Niemiecki system podatkowy

Niemiecki system podatkowy opiera się na tak zwanych klasach. Podstawę ich ustalenia stanowi status społeczny podatnika. Pod uwagę brane są: sytuacja zawodowa, stan cywilny i liczba dzieci. Nie bez znaczenia jest też fakt, czy jedno z małżonków pracuje i mieszka w Niemczech, podczas gdy drugie – poza granicami tego kraju. Przynależność do określonej klasy wpływa na wysokość podatków i ostateczną kwotę wynagrodzenia dla kierowcy.

Klasy podatkowe w Niemczech

W niemieckim systemie podatkowym wyróżnia się 6 klas podatkowych, czyli tak zwanych Steuerklasse. Przyjrzyjmy się nieco bliżej każdej z nich.

I. Pierwsza klasa podatkowa dotyczy osób samotnych – niezamężnych, owdowiałych, rozwiedzionych lub pozostających w separacji, a także osób zamężnych, których małżonek przebywa poza granicami UE. Maksymalne, wolne od podatku wynagrodzenie kierowcy tej klasy, wynosi 945 euro.

II. Do drugiej klasy podatkowej zaliczają się osoby wychowujące samodzielnie przynajmniej jedno dziecko, na które otrzymują zasiłek rodzinny. Maksymalne wynagrodzenie kierowców należących do tej klasy wynosi 1077 euro.

III. Klasa trzecia to osoby zamężne, mające na swoim utrzymaniu bezrobotnego małżonka. Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku równe jest kwocie 1788 euro.

IV. Czwartą klasę podatkową stanowią małżonkowie – oboje pracujący i razem mieszkający.
Maksymalne miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku to kwota 945 euro.

V. Piąta klasa podatkowa obejmuje małżeństwa, w których jeden z małżonków wykazuje wyższe, a drugi niższe dochody. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku wynosi w tym przypadku 105 euro dla każdego z małżonków.

VI. Szóstą klasę podatkową tworzą osoby samotne i zamężne, które wykonują więcej niż jedną pracę. Osoby te nie mogą wykazać żadnej kwoty wolnej od podatku.

Czy i kiedy można zmienić klasę podatkową?

Kierowcy pracujący w Niemczech mogą zmienić klasę podatkową raz w roku (do 30 listopada). Zmiany dokonać można w urzędzie skarbowym, wypełniając stosowane formularze.

Polub nas na Facebooku

Zapisz się do newslettera

Dopisz się do naszej listy subskrybcyjnej i otrzymuj powiadomienia o atrakcyjnych ofertach pracy, najnowszych artykułach prosto na swoją skrzynkę e-mail.

[FM_form id=”1″]